De tidlige år 1850'erne   1870'erne 1890'erne 1930'erne 1980-2000       
timeline
       1840'erne           1860'erne         1880'erne            1900-1930          1950-1970            2000-2010
 
 
 

Wiibroes Historie

Historien om Wiibroe er et lille stykke danmarkshistorie….

Ved at klikke rundt på tidslinien ovenfor får du en række udvalgte højdepunkter fra Wiibroes historie, siden det startede i 1574 og frem til nu.

God rejse!