De tidlige år 1850'erne   1870'erne 1890'erne 1930'erne 1980-2000       
timeline
       1840'erne           1860'erne         1880'erne            1900-1930          1950-1970            2000-2010
 
 
 

1870'erne

Maskinkraft installeredes i virksomheden i 1872, og seks år senere kunne en ny lagerkælderbygning med overliggende isbeholdere tages i anvendelse. Herigennem kunne produktionen af bajersk øl, der snart blev bryggeriets væsenligste produkt, udvides og forbedres.

Under en udholdende kamp med mange vanskeligheder, ikke mindst økonomiske, drev Carl Wiibroe sit oprindelige lille bryggeri frem til en, efter byens forhold, ganske anselig og moderne virksomhed.