De tidlige år 1850'erne   1870'erne 1890'erne 1930'erne 1980-2000       
timeline
       1840'erne           1860'erne         1880'erne            1900-1930          1950-1970            2000-2010
 
 
 

1890'erne

Efter Carls Wiibroes død i 1888, fortsatte bryggeriet i en del år som privat fortagende med den kun 30-årige brygger Carl Heise som leder, inden det i 1898 blev omdannet til et aktieselskab.

Bryggeriets historie er herefter én lang beretning om udvidelser og moderniseringer. Nye og uprøvede veje blev ofte betrådt, så ligesom i Carl Wiibroes tid var man langt fremme.