De tidlige år 1850'erne   1870'erne 1890'erne 1930'erne 1980-2000       
timeline
       1840'erne           1860'erne         1880'erne            1900-1930          1950-1970            2000-2010
 
 
 

1950-1970

Med store udvidelser i 1950 og 1960 var rammen for yderligere udvidelser stort set udtømt. Bryggeriet måtte påbegynde en udflytning i slutningen af 1960'erne til industrikvateret i byens vestlige del.

I 1964 købte Carlsberg Bryggerierne og De forenede Bryggerier aktiemajoriteten i Wiibroes Bryggeri af Karina Parkov for at undgå undenlandske bryggerier på det danske marked.