De tidlige år 1850'erne   1870'erne 1890'erne 1930'erne 1980-2000       
timeline
       1840'erne           1860'erne         1880'erne            1900-1930          1950-1970            2000-2010
 
 
 

De tidlige år

Allerede i 1574 var der tanker fremme, om at danne et bryggerlaug i Helsingør. Imidlertidigt blev et bryggerlaug først en realitet i 1624. Når det gik godt for byen udviklede lauget sig frodigt, medens det tilsvarende svandt ind i de dårlige tider.

Ved år 1800 talte lauget henved 80 bryggere. På grund af tidernes almindelige ugunst, men vel også de skærpede betingelser, som øvrigheden i stigende grad pålagde erhvervets udøvere, indskrænkedes antallet af bryggere drastisk.