De tidlige år 1850'erne   1870'erne 1890'erne 1930'erne 1980-2000       
timeline
       1840'erne           1860'erne         1880'erne            1900-1930          1950-1970            2000-2010
 
 
 

1850´erne

Allerede i 1851 påbegyndte Carl Wiibroe brygning af undergæret øl. Bestræbelserne kronedes først med held, da han efter lange og besværlige forhandlinger fik tilladelse til at indrette nogle lagerkældre i de kolde voldkældre i Kronborgs udenværker.

Den 26. januar år 1856 averterede Carl Wiibroe for første gang sin nye ølsort til salg. Den kostede fire skilling halvflasken. "Wiibroeren" faldt tilsyneladende straks i køberens smag.

Bryggeriet måtte allerede tidligt på sommeren det følgende år melde alt udsolgt. Året efter formåede det Wiibroeske bryggeri at brygge 750 tdr. bajersk øl i de små og beskedne lokaler i Stengade.